Hoppá! Valamilyen hiba történt


Elnézését kérjük, de ismeretlen hiba történt a rendszerben. Kérjük töltse újra az oldalt, vagy próbálkozzon később.

Kijelentkezés


Biztosan ki szeretne jelentkezni a fiókjából?

A pályázatra történő jelentkezéssel a pályázók kifejezetten elfogadják, magukra nézve kötelezőnek ismerik el a következő szabályzatot (a továbbiakban: "Szabályzat").

 1.  A pályázat szervezője

  A pályázat (a továbbiakban: "Pályázat") szervezője a Somogyi Elektronic Kft. (székhely: 9027 Győr, Gesztenyefa u. 3, cégjegyzékszám: 08-09-002824, a továbbiakban: "Szervező").

 2.  Részvételi feltételek

  1.  A Pályázatban részt vehet Győr Város Általános Iskolái közül bármely általános iskola bármely osztálya (a továbbiakban: Pályázó). A Pályázatba a jelentkezni kívánó osztály osztályfőnöke a pályamű, vagy arról készült fotó és a jelen Szabályzat mellékletét képező Jelentkezési lap együttes, postai, vagy elektronikus levél formájában történő benyújtásával tud jelentkezni. A Pályázat lebonyolítása során a kapcsolattartás a jelentkezést benyújtó osztályfőnökökkel történik e-mail és telefonos kapcsolattartás útján.


  2. A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akik:

   • bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a játékkal kapcsolatos posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy
   • bármely más Pályázó emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,
   • sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a Pályázatban, valamint
   • a Szabályzatban foglaltakat megszegik, vagy annak nem felelnek meg.

  3. A kizárt Pályázónak esetleges nyertesség esetén Szervező nem köteles a díjat átadni, az átadott díjat pedig visszakövetelheti. A Szervező ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését is követelheti a Pályázótól.

 3.  A Pályázat menete, időtartama, díjazás

  1. A Pályázatban való érvényes részvétel feltétele, hogy a Pályázó az alábbi feltételeket együttesen teljesítse:

   • a Pályázók elkészítsék a számukra leginkább kedves karácsonyi díszt (a továbbiakban: Pályamű), és
   • a díszt, vagy az arról készült jó minőségű, több perspektívából készült fotókat és a jelen Szabályzat mellékletét képező jelentkezési lapot kitöltve elektronikusan (marketing@somogyi.hu) vagy postai úton (9027 Győr, Gesztenyefa u. 3.) megküldjék, és az a jelentkezési határidő végéig (2021. november 14. 24:00-ig) meg is érkezzen Szervező részére.

   A Pályamű tekintetében technikai megkötés nincs, de minden esetben kézzel készült, saját munkának kell lennie. Nem tartalmazhat előre, vagy más által megrajzolt, nyomtatott elemeket más rajzból felhasznált részeket, jogvédett elemeket. Minden Pályázó 1 db Pályaművel pályázhat.


  2. A Pályázók kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásukkal pályázhatnak, amelyek nem sértik mások szerzői jogát. E feltétel megsértése esetén a Pályázat érvénytelenné válik. A pályázatra csak olyan Pályaművet lehet nevezni, amely más, hasonló jellegűversenyen még nem szerepelt. A pályázati feltételek teljesülését a pályázatot benyújtó osztályfőnök a jelentkezési lap aláírásával igazolja.

  3. A pályázatra érvényesen nevezni: 2021. október 4. 14:00-tól 2021. november 14. 24:00-ig lehet.

  4. Győr város bármely általános iskolája, melyből legalább egy osztály érvényesen pályázik a Pályázatra, egy óriás dekor felfújható Mikulással (KDP 120 M) vagy Hóemberrel (KDP 120 H) kerül díjazásra (Szervező aktuálisan rendelkezésre álló raktárkészlete függvényében).

   Fentieken túl a Pályázat fődíjaként kiosztásra kerül 2 db 240 cm műfenyő, beépített LED világítással (KMF 6/240).

  5. A Pályázatra határidőben, érvényesen beérkezett Pályaművekről készült fotókat Szervező 2021. november 16. 08:00-kor egyszerre teszi közzé saját Facebook oldalán (https://www.facebook.com/homebysomogyi/), és azokat 2021. november 28. 24:00 óráig (a továbbiakban: Közzétételi idő) ott publikálja.

   Ezen Közzétételi idő alatt lehet a Pályaművekre interakció gomb (szívecske, like, vicces reakciógomb stb) megnyomása (a továbbiakban: „like”) által szavazatot leadni.

   Az egyik fődíj nyertese közönségszavazás alapján az a Pályázó, akinek a Pályaműve a Közzétételi idő alatt a legtöbb „like”-ot kapja.

   A másik fődíj nyertesét szubjektív szempontok alapján a Szervező által felállított Szakmai zsűri választja ki a pályázók közül.

   Pályázók a fenti díjakat az általuk látogatott iskola részére nyerik meg.

   Az eredményhirdetés 2021. december 1. napján, Szervező Facebook oldalán közzétett posztban történik.

  6. A díjak átvételének részleteit Szervező a jelentkezési lapon megadott elérhetőségen a Pályázó osztályfőnökével egyezteti.

   A díjak másra át nem ruházhatóak, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatóak, kereskedelmi forgalomba nem hozhatóak és semmilyen módon nem értékesíthetőek tovább.

  7. A Pályázat szervezésében a Facebook semmilyen formában nem vesz részt.

   Szervező elismeri, hogy a Pályázatot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és az nem kapcsolódik a Facebookhoz.

 4.  Adózás

  1. A díjakat esetlegesen terhelő adót a Szervező viseli. Szervezőt a díjak fentiek szerinti átadásán, beszerelésén és esetleges adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 5.  Szerzői és felhasználói jogok

  1. A Szervező a Pályázat dokumentálása érdekében jogosult a pályaművek, vagy az azokról készült fotók időben és térben korlátlan felhasználására, nyilvánosságra hozatalára, továbbá jogosult katalógusaiban, honlapján, közösségi oldalain, reklámjaiban azokat felhasználhatja. A Pályázók a fent megnevezett megjelenésekért külön díjazásra nem tarthatnak igényt.

   A Szervező jogutódlással történő megszűnése esetén a felhasználási jog változatlan tartalommal átszáll a jogutódra.

  2. A Pályázó nevében osztályfőnöke a benyújtott jelentkezési lapon szavatol azért, hogy az átadott pályaművek, az azokról készült fotók felhasználása semmilyen akadályba nem ütközik, azok jogtiszták, senki felhasználási és személyiségi jogát nem sértik.

 6.  Tájékoztatás és hozzájáruló nyilatkozat

  1. A Pályázat lebonyolítása keretében gyűjtött személyes adatok kezelésével kapcsolatban részletes tájékoztatás a jelen Szabályzat 2. sz. mellékletében található.

  2. A Pályázó nevében osztályfőnöke a Pályázatra való jelentkezéssel, a Jelentkezési lap aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy a Szabályzatot, valamint annak mellékletét képező adatvédelmi tájékoztatót megismerte és elfogadta.

  3. A díjakról a nyertes Pályázó osztályfőnöke fényképet készít, melyet Szervező rendelkezésére bocsát. Tudomásul veszi és hozzájárul továbbá ahhoz, a Szervező a rendelkezésére bocsátott fotót a Pályázat utólagos dokumentálása céljából a www.somogyi.hu weboldalon, saját Facebook oldalán, illetve valamennyi kommunikációs csatornáján díjmentesen, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, valamint kijelenti, hogy hozzájárulása megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult.

 7.  Irányadó jog

  1. A jelen Pályázatra és Szabályzatra irányadó jog a magyar jog. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Pályázatot annak időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A Szabályzat módosítását, illetve a Pályázat esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Facebook oldalán. A Pályázaton résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.


Győr, 2021. október 4.


Szabályzat letöltése    Jelentkezési lap letöltése
loading...